Đổ vốn vào nhà thấp tầng đẳng cấp Chung cư Mon City Mỹ Đình Hà Nội